lov muflona

Lov muflona

Lov muflona. Običajno se lov na muflone najbolje izkaže v zimskem času, predvsem ko še ni preveč snega. Ta vrsta lova se odvija v kraškem sredogorju s strmimi pašniki ter previsnimi stenami, kot tudi v alpskem sredogorju s habitatnimi območji, ki so del projekta Naturo 2000. Različna lovna območja zahtevajo različno stopnjo pripravljenosti lovca, zato so na voljo lovne koče, ki nudijo nastanitev v središču lovišča. Na ta način lahko lovec spozna ne le divjad, ampak tudi njeno naravno okolje.

Muflon je vrsta divjadi, ki ni izvirna za Slovenijo ali Evropo kot celoto. Začeli so ga naseljevati v sredozemske otoke kot vir hrane za pomorščake, ki so potovali med Afriko in Evropo. Muflone so pozneje naselili v bližino Dunaja, po drugi svetovni vojni pa tudi v Slovenijo. Ti divji ovni se poleti umaknejo celo nad gozdno mejo in so opremljeni z ostrim sluhom ter preudarno naravo. Mufloni so aktivni večinoma ob zori in ob sončnem zahodu, vendar pa lahko postanejo aktivni tudi ponoči, če so vznemirjeni. Posebnost te vrste je, da se lahko parijo tudi s domačimi ovcami, njihovi potomci pa so prav tako plodni.

Lov muflona – mufloni in njihovi tropi

Mufloni živijo v tropih, katerih velikost se spreminja glede na letni čas, gostoto populacije, sestavo tropa in okolje, v katerem živijo. Obstajajo dva tipa tropov: tisti s samico in njenim potomstvom (jagnjeta in mladi ovni od enega do treh let starosti) ter tisti s srednje starimi ovni. Stari samci so ponavadi osamljeni in se pridružijo tropu samo v času razploda. V tem obdobju samci tekmujemo med seboj za pravico parjenja z ovco, pri čemer zmagovalec odvleče ovco stran od tropa, da jo oplodi. Če je v tropu še ena plodna ovca, se naslednji najmočnejši samček postavi v vrsto.

Muflon je vrsta divjih ovac, ki spada v poddružino Caprinae skupaj s kozami in drugimi vrstami ovac. Obstajajo dokazi, da je muflon eden od dveh prednikov, iz katerih so se razvile vse sodobne pasme domačih ovc. Po videzu so mufloni rdečkasto rjave barve, prečkane s temno progo čez pleča in belo obarvanih spodnjih delov. Samci imajo značilne rogove, medtem ko samice pogosto nimajo rogov.

lov muflona
lov muflona

Mufloni izvirajo iz jugozahodne Azije, kjer najdemo vrsto, ki jo poznamo kot azijski muflon (Ovis orientalis). V času kamene dobe so muflone naselili tudi na Korziko, Sardinijo, Rodos in Ciper, kjer so morda živeli kot divje udomačene živali. V zadnjih nekaj tisoč letih so se mufloni razširili po teh otokih ter razvili v svojo vrsto, evropskega muflona (O. musimon ali O. ammon). Mufloni so na teh otokih zdaj redki, vendar pa so jih uspešno naselili v srednji Evropi, vključno z državami, kot so Nemčija, Avstrija, Češka, Slovaška, Slovenija (leta 1953 na območje Triglavskega narodnega parka), Madžarska, Bolgarija in Romunija, ter celo v nekatere severnoevropske države, kot je Finska.

Lov muflona – opis telesnih lastnosti, prehranjevanja in družabnosti v naravi

Muflon je po telesnih lastnostih podoben domačim ovcam. Odrasli mufloni so visoki od 70 do 90 cm pri plečih, njihova telesna masa pa se giblje med 20 in 50 kg. Zanimivo je, da lahko med posamezniki v isti populaciji prihaja do velikih razlik v telesni masi. V poletnih mesecih je muflonova dlaka rdečkasto rjave barve, pozimi pa je nekoliko temnejša. Pozimi ovni rastejo daljšo dlako na spodnji strani vratu, ki jo imenujemo griva, ter belo obarvano liso – “sedlo” – na sredini telesa ob straneh. Prav tako so znani tudi temno obarvani ovni, ki skorajda niso vidne barve črne in pogosto nimajo “sedla”.

Muflon je pretežno pašna žival, ki včasih občasno pojedo tudi grmičevje in drevesa. Kljub temu, da je skromna pri prehrani, se lahko hrani tudi s tistimi rastlinami, ki jih druge vrste parkljaste divjadi ne marajo. Je žival, ki aktivno hrani v večernih in zgodnjih jutranjih urah, za hranjenje pa porabi 12 do 18 ur na dan. V naravi živi v tropih, pri čemer so stari ovni izjema, saj so pogosto samotni. Velikost tropa je odvisna od letnih časov, razpoložljive hrane, gostote populacije in njenih drugih članov. V stiku z drugimi vrstami parkeljske divjadi lahko pride do tekmovalnosti. Čeprav se mufloni lahko pojavljajo na istem območju kot jelenjad, srnjad, divji prašič in gami, pa ob srečanjih z jelenjadjo in prašiči navadno umaknejo.

Ovna, lanščake obeh spolov in jagnjeta obeh spolov se lovi od 1. avgusta do 28. februarja
Ovco se lovi od 1. avgusta do 31. decembra

jesensko-zimski lov volka v bosni. Za lov divjega prašica v bosni in srbiji. Lov gamsa, muflona, jelena v sloveniji.